Transplant Vetullash

Vetullat janë një pjesë e rëndësishme estetike e fytyrës që thekson tiparet e saj dhe i jep karakter. Mungesa e qimeve në këtë zonë mund të shtrembërojë dhe të ndryshojë plotësisht shprehjen e fytyrës.

Transplantimi i vetullave është një ndërhyrje estetike shumë e njohur sepse mundëson kompensimin e mungesës së qimeve në rajonin e vetullave në mënyrë natyrale, duke i rikthyer fytyrës një pamje harmonike. Është zgjedhur zona dhuruese e cila mund të mbulohet lehtësisht nga flokët përreth.

Transplantimi i vetullave është një procedurë e hollë dhe e saktë që jep një pamje natyrale ndryshe nga grimi i përhershëm, vizatimi i vetullave dhe tatuazhet. Në vend të ngjyrës, në transplantimin e vetullave, mangësia e tyre korrigjohet me qimet e veta. Kjo procedurë është përsosur në atë masë saqë qimet e transplantuara nuk dallohen nga qimet përreth. Për arsyet e përmendura më sipër, transplantimi i vetullave është mënyra më e mirë dhe më efektive për të arritur vetulla të përhershme, tredimensionale dhe natyrale.